WAB - Arbeidscontracten en proeftijden, hoe zit dat precies?

WAB - Arbeidscontracten en proeftijden, hoe zit dat precies?

Met de introductie van de Wet Arbeidsmarkt in Balans in 2020, is er nieuwe wetgeving rondom arbeidscontracten en proeftijden bepaald. Wij lichten graag toe. 

Arbeidscontracten
De ketenregeling is met één jaar verlengd worden. Je mag een medewerker binnen drie jaar maximaal drie opvolgende tijdelijke arbeidscontracten aanbieden. De CAO kan hiervan afwijken. Voor arbeidsovereenkomsten die eindigen op of na 1 januari 2020 geldt de ketenregeling van drie jaar. Ook wanneer de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor 1 januari 2020.

Proeftijden
Wanneer je een arbeidsovereenkomst aanbiedt voor bepaalde tijd dan moet je rekening houden met de volgende proeftijden: 
 1. Een maand, indien de overeenkomst is aangegaan voor langer dan zes maanden maar korter dan twee jaar;
 2. Twee maanden, indien de overeenkomst is aangegaan voor twee jaar of langer. 
Wanneer je in 2020 een arbeidsovereenkomst aanbiedt voor onbepaalde tijd dan mag je maximaal twee maanden proeftijd opnemen.
Er kan geen proeftijd worden overeengekomen indien de arbeidsovereenkomst: 
 1. Is aangegaan voor maximaal zes maanden;
 2. Een opvolgende arbeidsovereenkomst betreft tussen een werknemer en dezelfde werkgever en dezelfde werkzaamheden worden verricht;
 3. Bij een contractverlenging bij overnames.

  • Related Articles

  • Lunches tijdens werktijd, hoe werkt dat precies?

   Bij elke organisatie is de lunch anders geregeld. Een van onderstaande situaties kan van toepassing zijn binnen jullie bedrijf: Iedereen zorgt voor zijn eigen lunch en je verstrekt melk, soep, thee en koffie. Een personeelslid of de ...
  • Hoe wordt de verlof- en atv-opbouw berekend?

   Het verlof van medewerkers wordt in Humanwave per kalenderjaar berekend. Wanneer het contract van een medewerker niet over een volledig kalenderjaar loopt, wordt de verlofopbouw berekend op basis van het aantal werkzame maanden binnen het betreffende ...
  • Hoe kan ik reiskosten salderen?

   Het kan zo zijn dat jouw organisatie het woon-werkverkeer van medewerkers vergoedt tot X aantal kilometers per enkele reis, en voor andere zakelijke kilometers een hoger bedrag vergoed dan de fiscaal vrijgestelde €0,21 per kilometer. Hierdoor worden ...
  • 10 veel voorkomende HR en Salaris situaties

   In deze helpfile vind je een overzicht van 10 situaties welke veel voorkomen in de HR- en salarisadministratie. In het document worden de volgende situaties besproken: De medewerker krijgt een verlenging van zijn contract - zie ook deze helpfile voor ...
  • Hoe controleer ik of mijn contracten voldoen aan de WAB?

   In 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans van kracht gegaan. Met ingang van deze nieuwe wet- en regelgeving is het van belang dat de contracten zorgvuldig gecontroleerd worden. Dit is juist belangrijk omdat Humanwave aan de hand van deze instelling ...