WAB - Arbeidscontracten en proeftijden, hoe zit dat precies?

WAB - Arbeidscontracten en proeftijden, hoe zit dat precies?

Met de introductie van de Wet Arbeidsmarkt in Balans in 2020, is er nieuwe wetgeving rondom arbeidscontracten en proeftijden bepaald. Wij lichten graag toe. 

Arbeidscontracten
De ketenregeling is met één jaar verlengd worden. Je mag een medewerker binnen drie jaar maximaal drie opvolgende tijdelijke arbeidscontracten aanbieden. De CAO kan hiervan afwijken. Voor arbeidsovereenkomsten die eindigen op of na 1 januari 2020 geldt de ketenregeling van drie jaar. Ook wanneer de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor 1 januari 2020.

Proeftijden
Wanneer je een arbeidsovereenkomst aanbiedt voor bepaalde tijd dan moet je rekening houden met de volgende proeftijden: 
 1. Een maand, indien de overeenkomst is aangegaan voor langer dan zes maanden maar korter dan twee jaar;
 2. Twee maanden, indien de overeenkomst is aangegaan voor twee jaar of langer. 
Wanneer je in 2020 een arbeidsovereenkomst aanbiedt voor onbepaalde tijd dan mag je maximaal twee maanden proeftijd opnemen.
Er kan geen proeftijd worden overeengekomen indien de arbeidsovereenkomst: 
 1. Is aangegaan voor maximaal zes maanden;
 2. Een opvolgende arbeidsovereenkomst betreft tussen een werknemer en dezelfde werkgever en dezelfde werkzaamheden worden verricht;
 3. Bij een contractverlenging bij overnames.

  • Related Articles

  • Hoe wordt de verlof- en atv-opbouw berekend?

   Het verlof van medewerkers wordt in Humanwave per kalenderjaar berekend.  Wanneer het contract van een medewerker niet over een volledig kalenderjaar loopt, wordt de verlofopbouw berekend op basis van het aantal werkzame maanden binnen het ...
  • Lunches tijdens werktijd, hoe zit dat ook alweer voor de belastingdienst?

   Gezellig met elkaar lunchen op het werk is belangrijk. Het samenzijn, de magen voeden, grappen uithalen, een spelletje spelen, voetbalwedstrijden uitwisselen….. Tijdens de lunch gebeurt het!   Hoe heb je de lunch geregeld? Bij lunches zijn vele ...
  • Uitzetten van verlof en verzuim componenten

   Wanneer je binnen de organisatie geen gebruikt maakt van bijvoorbeeld ruildagen, verlof kopen of plus- en minuren, is het mogelijk om deze uit te zetten. Het uitzetten van componenten betekend dat deze niet aangevraagd kunnen worden door de ...
  • Hoe controleer ik of mijn contracten voldoen aan de WAB?

   In 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans van kracht gegaan. Met ingang van deze nieuwe wet- en regelgeving is het van belang dat de contracten zorgvuldig gecontroleerd worden. Dit is juist belangrijk omdat Humanwave aan de hand van deze instelling ...
  • Hoe kan ik het plus/min saldo corrigeren?

   Werk jij met plus/min uren omdat je een jaarurennorm hebt afgesproken met de medewerker? Dan is er grote kans dat er aan het einde van het kalenderjaar de plus/min uren verrekend moeten worden. In deze helpfile zullen we je uitleggen hoe je makkelijk ...