WAB - Arbeidscontracten en proeftijden, hoe zit dat precies?

WAB - Arbeidscontracten en proeftijden, hoe zit dat precies?

Met de introductie van de Wet Arbeidsmarkt in Balans in 2020, is er nieuwe wetgeving rondom arbeidscontracten en proeftijden bepaald. Wij lichten graag toe. 

Arbeidscontracten
De ketenregeling is met één jaar verlengd worden. Je mag een medewerker binnen drie jaar maximaal drie opvolgende tijdelijke arbeidscontracten aanbieden. De CAO kan hiervan afwijken. Voor arbeidsovereenkomsten die eindigen op of na 1 januari 2020 geldt de ketenregeling van drie jaar. Ook wanneer de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor 1 januari 2020.

Proeftijden
Wanneer je een arbeidsovereenkomst aanbiedt voor bepaalde tijd dan moet je rekening houden met de volgende proeftijden: 
 1. Een maand, indien de overeenkomst is aangegaan voor langer dan zes maanden maar korter dan twee jaar;
 2. Twee maanden, indien de overeenkomst is aangegaan voor twee jaar of langer. 
Wanneer je in 2020 een arbeidsovereenkomst aanbiedt voor onbepaalde tijd dan mag je maximaal twee maanden proeftijd opnemen.
Er kan geen proeftijd worden overeengekomen indien de arbeidsovereenkomst: 
 1. Is aangegaan voor maximaal zes maanden;
 2. Een opvolgende arbeidsovereenkomst betreft tussen een werknemer en dezelfde werkgever en dezelfde werkzaamheden worden verricht;
 3. Bij een contractverlenging bij overnames.

  • Related Articles

  • Lunches tijdens werktijd, hoe werkt dat precies?

   Bij elke organisatie is de lunch anders geregeld. Een van onderstaande situaties kan van toepassing zijn binnen jullie bedrijf: Iedereen zorgt voor zijn eigen lunch en je verstrekt melk, soep, thee en koffie. Een personeelslid of de ...
  • Lunches tijdens werktijd, hoe zit dat ook alweer voor de belastingdienst?

   Gezellig met elkaar lunchen op het werk is belangrijk. Het samenzijn, de magen voeden, grappen uithalen, een spelletje spelen, voetbalwedstrijden uitwisselen….. Tijdens de lunch gebeurt het!   Hoe heb je de lunch geregeld? Bij lunches zijn vele ...
  • Hoe controleer ik of mijn contracten voldoen aan de WAB?

   In 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans van kracht gegaan. Met ingang van deze nieuwe wet- en regelgeving is het van belang dat de contracten zorgvuldig gecontroleerd worden. Dit is juist belangrijk omdat Humanwave aan de hand van deze instelling ...
  • Hoe ziet het Full Service Proces eruit?

   Wanneer je je salarisadministratie hebt uitbesteed aan Humanwave dan betekent dit een verloning met meer inzicht en meer controle. In het Full Service proces zal je optimaal samenwerken met onze Salaris Experts. De mutaties, concept loonstroken en ...
  • Rapportage | WW WAB controle

   Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) gaat er veel veranderen met betrekking tot de WW-premie. Is de premie hoog of laag? Moet deze herzien worden, en zo ja, waarom? Om hier meer grip op te krijgen, hebben we een nieuw rapport ontwikkelt. De 'WW ...