Wat betekent de ziekmeldingsfrequentie in het overzicht verzuimstatistieken?

Wat betekent de ziekmeldingsfrequentie in het overzicht verzuimstatistieken?

De ziekmeldingsfrequentie geeft aan hoe je medewerkers zich ziek melden in een periode. Hoe hoger dit cijfer, hoe meer je je zorgen moet maken. Een hoge ziekmeldingsfrequentie betekent dat er iets mis kan zijn binnen je organisatie. Je hoeft je niet gelijk zorgen te maken bij een hoge frequentie, maar je moet kijken of er een oorzaak is. Is er een griepgolf aan de gang, dan kan dat een oorzaak zijn, echter als er verder geen randoorzaken zijn is dit wel een teken dat je moet gaan zoeken of er iets aan de hand is binnen je organisatie. Het kan er ook op duiden dat mensen ontevreden zijn of dat de werkdruk te hoog is.

Hoe wordt de ziekmeldingsfrequentie (ZMF) berekend?
Wij volgen hierbij de formules van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) zodat je vergelijkingen kan draaien. De ziekmeldingsfrequentie wordt als volgt berekend:
(Het aantal meldingen in een periode / het aantal medewerkers in een periode) * (Het aantal dagen in een jaar / gemiddeld aantal dagen in een verslagperiode)
 1. Het aantal meldingen in een periode wordt als volgt bepaald:
  Hoeveel keer hebben medewerkers zich ziek gemeld in een jaar?
 2. Het aantal medewerkers wordt als volgt bepaald:
  Per medewerker wordt gekeken hoeveel dagen deze in dienst is in het jaar / het aantal dagen in het jaar. Is de medewerker het hele jaar in dienst dan is het getal 1. Is de medewerker een halfjaar in dienst dan is het getal een 0,5. Hierbij wordt niet gekeken naar de fte. Enkel de twee bovenstaande medewerkers in dienst, dan is het aantal medewerkers 1,5.
 3. Het aantal dagen in een jaar wordt als volgt bepaald: Dit is 365 of 366. Wij kijken naar het voorschrift van het CBS.
 4. Het gemiddeld aantal dagen in de verslagperiode wordt als volgt bepaald: Het aantal werkelijke dagen in een periode. Voor een jaar is dit een heel jaar.
  Gedurende het huidige jaar rekenen we het aantal dagen tot vandaag. Op 31 januari rekenen wij dus met 31 dagen.
Voorbeelden:
 1. Je hebt twee medewerkers en het is 31 januari, beide medewerkers hebben zich 1 keer ziek gemeld.
  Het ziekmeldingsfrequentie is dan 2/2 * 365/31 = 11,77
 2. Je hebt twee medewerkers en het is 31 december, beide medewerkers hebben zich 1 keer ziek gemeld.
  Het ziekmeldingsfrequentie is dan 2/2 * 365/365 = 1
Uit bovenstaande voorbeeld blijkt dat er gecorrigeerd wordt voor het verwachte aantal ziekmeldingen. Op 31 januari (11,77) is de frequentie hoger dan op 31 december (1).
  • Related Articles

  • Wat betekent de gemiddelde verzuimduur in het overzicht verzuimstatistieken?

   De gemiddelde verzuimduur geeft aan of je te maken hebt met kort of langer verzuim. Is de gemiddelde verzuimduur kort, dan heb je te maken met veel kort verzuim. Je moet dit gegeven echter wel combineren met de ziekmeldingsfrequentie en het ...
  • Wat is te vinden in het profiel van de medewerker?

   In het profiel van de medewerker wordt weergegeven wat de medewerker doet, wie de persoon is en welke aanpassingen en aanvragen er de afgelopen tijd voor de medewerker gedaan zijn. Het profiel is in vier tabbladen onderverdeeld, die elk zijn eigen ...
  • Wat betekenen de getallen en iconen in het salaris proces?

   Wanneer je de salarisadministratie hebt uitbesteed aan Humanwave dan betekent dit een verloning met meer inzicht en meer controle.  Dit inzicht geven wij door bij het aanbieden van de concept stroken en het aanbieden van de definitieve bestanden een ...
  • Wat betekent het verzuimpercentage?

   Verzuimpercentages geven aan hoeveel procent van de tijd verloren is gegaan door ziekte binnen je organisatie. Heb je een hoog percentage dan kan het liggen aan een of twee medewerkers die langdurig ziek zijn, een griepgolf. Echter, het kan ook ...
  • Hoe ziet het Full Service Proces eruit?

   Wanneer je je salarisadministratie hebt uitbesteed aan Humanwave dan betekent dit een verloning met meer inzicht en controle. In het Full Service Proces zal je optimaal samenwerken met onze Salaris Experts. De mutaties, concept loonstroken en ...