Wat zijn Instellingen belasting, en waar vind ik deze? - Humanwave

Wat zijn Instellingen belasting, en waar vind ik deze?

Elke werknemer moet loonbelasting afdragen en is verzekerd voor bepaalde werkgeversverzekeringen. De instellingen voor de belasting zijn van belang voor een juiste salarisberekening, het klaarzetten van de betaling en het doorgeven van de correcte gegevens aan de belastingdienst. 

De instellingen voor de belasting worden aangemaakt bij het opvoeren van een nieuwe medewerker. Afhankelijk van het type medewerker die je kiest, (werknemer, DGA, stagiair) en het type contract (standaard of oproepkracht), worden de instellingen belasting aangemaakt. Om deze reden raden wij altijd aan om een nieuw profiel aan te maken wanneer een medewerker anders verzekerd wordt (bijvoorbeeld, een stagiair komt in dienst als werknemer). 

Wanneer de instellingen belasting volledig of deels ontbreken, zal er een foutmelding worden weergeven in het contract en zullen er geen berekeningen plaatsvinden. 

Waar kan ik de instellingen belasting vinden?
De instellingen voor de belasting zijn terug te vinden in het contract van de medewerker.
 1. Ga naar de 'Arbeidsrelatie' van de medewerker
 2. Klik op de kop 'instellingen belastingen'
Je kunt hier de instellingen belasting ook wijzigen via het potloodje. Dit gebeurt dan over de gehele periode. 
Als er wijzigingen moeten plaatsvinden zoals bijvoorbeeld het uitzetten van de loonheffing vanaf een bepaalde datum. Sluit dan de periode eerst af. En maak daarna een nieuwe periode aan met het plusteken.Hieronder nemen we de instellingen door, wat ze betekenen, waarvoor ze dienen en waar je op moet letten. 

Basis Instellingen belasting:
 1. Datum: De periode dat de instellingen belasting geldig zijn.
 2. Oproepkracht: Zet deze op JA wanneer de medewerker een nul-urencontract heeft. Voor oproepkrachten wordt namelijk hoge WW-AWF berekend.
 3. Sector: Het UWV bepaalt de sector waarin het bedrijf is ingedeeld. De sector kan je selecteren onder de algemene instellingen van het bedrijf.
 4. Risicogroep: Net als de sector is dit in te stellen onder de algemene instellingen van het bedrijf.
 5. Loonkostenvoordeel: Deze staat standaard ingesteld op 'Nee' maar er zijn een aantal uitzonderingen voor bepaalde werknemers. Daar geldt een korting voor, deze korting leidt tot een vermindering van het bedrag dat je aan loonheffingen moet afdragen. De werknemer moet hier zelf een doelgroepverklaring voor aanvragen. 
 6. CAO: De collectieve arbeidsovereenkomst kan je selecteren en/of uploaden onder de algemene instellingen van het bedrijf.
 7. Jaarloon voor pensioenen: Alleen invullen wanneer dit van toepassingen is voor de pensioenberekening. Dit bedrag is gebaseerd op het voltijdsjaarsalaris, ongeacht het fte van de medewerker. 
  1. Afwijkende pensioengrondslag: Alleen invullen wanneer de medewerker niet op basis van zijn fte pensioen opbouwt. Bijvoorbeeld wanneer de medewerker gebruikt maakt van het generatiepact (Metaal en Techniek). 
 8. Tabel Kleur: Laat deze staan op 'Wit' voor tegenwoordige dienstbetrekkingen (normaal loon). De groene tabel betreft loon uit vroegere dienstbetrekkingen (zoals pensioenuitkeringen en transitievergoedingen). 
 9. Heffingskorting: Korting waar elke medewerker recht op heeft. Laat deze staan op 'Ja' mits de werknemer aangeeft hier geen gebruik van wilt maken (vaak het geval wanneer de werknemer bij verschillende werkgevers werkt).
 10. Jaarloon: Dit vul je alleen in wanneer je het 'Bijzonder tarief' wilt berekenen, deze zal dan automatisch worden aangepast.
 11. Bijzonder Tarief: De belastingen die de werknemer moet betalen over bijzondere inkomsten bijvoorbeeld vakantiegeld. Om dit te berekenen vult u het Jaarloon in. Wanneer je niet over deze gegevens beschikt, kan je het huidige maandloon nemen en dit vermenigvuldigen met 12,96. Dan heb je het jaarloon inclusief vakantiegeld van 8% per maand.
 12. Voordeelregel: De voordeelregel wordt toegepast als dit gunstiger is voor de medewerker. Er zal een berekening uitgevoerd worden aan de hand van het bijzonder tarief. Deze staat uit mits de medewerker aangeeft hier recht op te hebben kan je deze aanzetten (kan de medewerker aanvragen bij de Belastingdienst).
 13. Jonggehandicaptenkorting: Arbeidsgehandicapten met een Wajong-uitkering of werknemers jonger dan 18 jaar.
 14. Student/Scholierenregeling: Deze staat uit mits de medewerker aangeeft hier recht op te hebben kan je deze aanzetten (kan de medewerker aanvragen bij de Belastingdienst).
Geavanceerde instellingen: 
 1. Herleidingsregel: Niet voor alle werknemers kunnen de witte en groene tabbellen gebruikt worden. Voor uitzonderlijke situaties kan je de herleidingsregel toepassen. Hieronder kan je verschillende uitzonderingen selecteren.
 2. Vakantiebonnen: Alleen van toepassing wanneer je hier gebruik van maakt binnen de organisatie.  
 3. Nummer inkomstenverhouding: Deze staat standaard ingesteld op 1. Deze hoef je op deze plaats hoef je het nummer inkomstenverhouding nooit aan te passen. Meer hierover kun je teruglezen in de bijbehorende helpfile.
 4. Code dienstverband: Hieraan kan de Belastingdienst zien om wat voor soort inkomsten het gaat. In bijna alle gevallen gaat het hier op code 15 - Overige salarissen. In slechts een paar specifieke uitzonderingen hoef je dit aan te passen, bijvoorbeeld bij uitkeringen, ontslagvergoedingen, wanneer je ambtenaren in dienst heeft of bij wachtgeld. Als je bij het aanmaken van een medewerker kiest voor type DGA zal de juiste code hier ook aangegeven worden. 
 5. Dienstverband: Normaal dienstverband staat op 'Arbeidsovereenkomst'. Wanneer je bij het aanmaken kiest voor Stagiair zal dit hier ook aangegeven worden, de premies worden dan anders berekend.
 6. Uitzondering verzekering: Alleen in te stellen wanneer de werknemer een vorige eigenaar is, familie van de eigenaar is, DGA en voor oproepkrachten.    
 7. Sociale verzekeringen: De sociale verzekeringen zijn voor elke werknemer verplicht. Onder de sociale verzekeringen staan de WW, ZW WAO/IVA/WGA en ZWW ingesteld. Ook wanneer het WW herzien moet worden, kun je dit aangeven. Deze instellingen hiervoor worden ingesteld op basis van de keuze die je maakt bij het type contract dat je aanmaakt.

  • Related Articles

  • Wat is het nummer inkomensverhouding (IKV) en wanneer moet ik deze aanpassen?

   Het nummer inkomensverhouding (vaak ook genoemd als dienstbetrekking nummer of afgekort IKV) wordt in de aangifte doorgegeven naar de Belastingdienst en UWV. De combinatie van nummer inkomensverhouding, burgerservicenummer en werkgever (het ...
  • Wat is een personeelsnummer en hoe pas ik deze aan?

   Binnen Humanwave krijgen medewerkers standaard een personeelsnummer. Dit nummer wordt getoond op overzichten en dient als extra identificatie van de medewerker. Het personeelsnummer wordt alleen gebruikt bij aangiften naar derde instanties. Die ...
  • Waar kan ik de bijzonder tarief percentages controleren?

   Ga via Start naar Rapporten. In het blok Salaris vind je het rapport 'Bijzonder tarieven'.  Je kunt het rapport per jaar genereren. De volgende kolommen worden hierin getoond.  Belastbaar loon: Het jaarloon op basis waarvan het bijzonder tarief is ...
  • Waar stel ik de loonschalen in en hoe koppel ik deze aan de medewerker?

   Wanneer je gebruik maakt van de module 'Loonschalen' kun je deze instellen in de Algemene instellingen. Wil je gebruik maken van de module Loonschalen? Neem dan contact op met ons via support@humanwave.nl. Het is belangrijk dat je eerst de ...
  • Waar vind ik een (totaal) journaalpost?

   Je vindt de journaalpost per periode binnen Humanwave op organisatieniveau, onder de tab 'Salaris' en vervolgens onder de kop 'Journaalposten'. Links staan een aantal filters, boven de knop 'verversen'.  Medewerkers: Dit geeft de journaalposten per ...