Hoe kan ik de StiPP pensioen regeling verwerken in Humanwave?

Hoe kan ik de StiPP pensioenregeling verwerken in Humanwave?

Wanneer jouw organisatie is aangesloten bij het StiPP pensioen ben je gebonden aan bepaalde regelingen. Hoe je deze regeling kunt implementeren in Humanwave wordt in deze helpfile uitgelegd.

Wat van belang is binnen de pensioenafspraken van StiPP is dat de opbouw gedurende de diensttijd van de medewerker veranderd:
 1. In het eerste half jaar (0 tot en met 6 maanden) hoeven zowel de werkgever als werknemer geen pensioen af te dragen.
 2. In het opvolgende jaar (7 tot en met 18 maanden) moet de werkgever Basis afdragen (StiPP Basis Pensioen Werkgever).
 3. Daarna (vanaf de 19de maand) draagt ook de werknemer 4% af (StiPP Plus Pensioen werknemer en StiPP Plus Pensioen werkgever).
Omdat deze afdracht afhankelijk is van de in dienst datum, kan deze regeling niet op organisatieniveau worden ingesteld.
Je moet de regeling per werknemer inrichten. Om ervoor te zorgen dat je dit niet vergeet kan je hiervoor op organisatieniveau herinneringen aanmaken. Dit wordt in specifiek op de StiPP pensioenregeling hieronder besproken.

Allereerst dient de CAO juist te zijn gekoppeld. Op deze manier worden de verschillende premie componenten juist ge├»mporteerd in Humanwave. Is dit niet het geval? Neem dan gerust contact op met onze supportafdeling via support@humanwave.nl. Wanneer het CAO juist gekoppeld is, kun je de componenten toe te wijzen aan de medewerkers. 


Hoe wijs ik de StiPP pensioen componenten toe aan mijn medewerker?
Stap 1
Ga naar de arbeidsrelatie van de betreffende medewerker. 
 1. Voor het eerste half jaar (0 tot 6 maanden) hoef je niets te doen.
 2. Na het eerste halfjaar verandert de pensioenregeling voor de medewerker.
Bijvoorbeeld: De medewerker op 1 september is gestart, gaat het nieuwe component (StiPP pensioen basis werkgever) in op 1 maart in het opvolgende jaar. 

Stap 2
Klik op 'Voeg afspraak toe' om een nieuwe afspraak toe te voegen. Kies type 'StiPP Basis Pensioen Werkgever' met begindatum 1 maart en einddatum 1 jaar later (28 of 29 februari). 

Stap 3
Klik daarvoor weer op het plusteken en kies type 'StiPP Plus Pensioen Werkgever' en voeg daarna ook ' StiPP Plus Pensioen Werknemer' toe.
Vul voor beide begindatum in:
 1. Begindatum is hier 18 maanden (1 jaar en 6 maanden) na in dienst datum. 
 2. De einddatum kan je leeg laten indien de werknemer een contract voor onbepaalde tijd heeft. 
Wanneer je werknemer een contract voor 7 maanden heeft, dan kan je enkel de eerste maand van het StiPP Basis Pensioen invoeren. Indien het contract wordt verlengd, zul je door middel van de herinneringen attent worden gemaakt op het toevoegen van de laatste component.


Hoe stel ik herinneringen in zodat ik de verschillende componenten niet vergeet in te richten op werknemersniveau?

Stap 1
Je kan herinneringen instellen zodat het systeem je een seintje geeft zodra de nieuwe afspraak van kracht is. 
Ga via Start naar de Algemene Instellingen.

Stap 2
Ga daarna naar tabblad 'Herinneringen' en klik op het plustekenStap 3
Kies voor het type 'in dienst', filter 'alle' en herinnering op 'maanden achteraf'.
Bij het aantal kies je '6' voor het tweede component en '18' voor het derde component.

Geef bij Actie de gewenste tekst aan, zodat je direct weet waar de herinnering op afgaat: 
 1. Bijvoorbeeld: voor het tweede component kies je tekst als 'Na 6 maanden in dienst dient de pensioen basis gekoppeld te worden'.
 2. Bijvoorbeeld: voor het derde component kies je tekst als 'Na 18 maanden in dienst dient de pensioen basis gekoppeld afgesloten te worden bij medewerker en dient het pluspensioen werkgever en werknemer gekoppeld te worden voor de volgende perioden.'
Zodra je deze herinneringen hebt ingesteld krijg je (of de daarvoor ingestelde verantwoordelijke) voor elke medewerker na 6 en 18 maanden een herinnering. Na dit seintje moet je de contractafspraak toevoegen, zoals hierboven uitgelegd.

Je moet maandelijks gegevens aanleveren bij StiPP (via een PDO-bestand). 

  • Related Articles

  • Waar kan ik de bijzonder tarief percentages controleren?

   Ga via Start naar Rapporten. In het blok Salaris vind je het rapport 'Bijzonder tarieven'.  Je kunt het rapport per jaar genereren. De volgende kolommen worden hierin getoond.  Belastbaar loon: Het jaarloon op basis waarvan het bijzonder tarief is ...
  • Hoe meld ik mijzelf of een andere medewerker ziek via de web-app?

   Je kan vanuit je dashboard 24/7 online een ziekmelding doorgeven. De ziekmelding wordt automatisch verstuurd naar degene die deze moet bevestigen.  Hoe meld ik mijzelf ziek? Stap 1 Ga naar je dashboard in Humanwave door op 'Start' te klikken. Stap 2 ...
  • Hoe doe ik aangifte bij StiPP?

   Door in te loggen op de website van StiPP kan je de pensioen aangifte doen. Dit dien je maandelijks zelf te doen. Voor een juiste aangifte dienen een aantal stappen doorlopen te worden. Het StiPP accepteert alleen PDO bestanden, die met Excel ...
  • Hoe kan ik de bijtelling voor een leaseauto corrigeren?

   Wanneer je medewerker gebruik maakt van een leaseauto en voor dit gebruik geen verklaring 'geen privégebruik' heeft, dan moet je voor deze leaseauto bijtelling berekenen. Dit doe je aan de hand van de fiscale waarde en het bijtellingspercentage van ...
  • Kan ik mijn profielfoto wijzigen?

   Medewerkers kunnen zelf niet hun eigen profielfoto wijzigen. Ze kunnen wel de profielfoto uploaden.  Vanaf de rol administratief hr medewerker kunnen gebruikers profielfoto's bij medewerkers instellen.