Stappen voor het inrichten van het salaris - Humanwave

Stappen voor het inrichten van het salaris

Humanwave ondersteunt de meeste salarisberekeningen en het salaris is in een beperkt aantal stappen in te richten. Bij het inrichten kun je het beste vanuit de output (de journaalpost) beginnen.
Voordat je begint met het inrichten van salaris kun je het beste de volgende gegevens bij de hand hebben:
 1. De journaalpost die je inboekt.
 2. De brieven van de Belastingdienst en het UWV.
 3. De stroken (slips) van de verloningen.
Om het salaris in te richten ga je eerst naar de algemene instellingen van de organisatie via Start. 
In deze helpfile richten we de salarisadministratie in aan de hand van de volgende 5 stappen. 
 1. Het groetboekschema inrichten
 2. Koppel grootboekrekeningen
 3. Configureer de salariscomponenten
 4. Vul de gegevens van het UWV & de Belastingdienst in
 5. Koppel de salariscomponenten aan de medewerkers

Stap 1: Het grootboekschema inrichten
Op basis van de journaalpost kun je de verschillende grootboekrekeningen die je gebruikt toevoegen of de bestaande grootboekrekeningen aanpassen.
Dit doe je in het tabblad 'Grootboekrekeningen'. Hier kan je grootboekrekeningen toevoegen door op het plusje te klikken en bestaande grootboekrekeningen aanpassen door op het potloodje te klikken. Vul zo het schema aan, totdat alle grootboekrekeningen die in jouw bedrijf gebruikt worden staan ingericht. 

Stap 2: Koppel de grootboekrekeningen
Binnen Humanwave wordt er gewerkt met salarisberekeningscomponenten. Deze componenten zijn gegroepeerd. In dit scherm koppel je de voorkeursrekeningen voor deze groepen.
Meer uitleg over "Koppel grootboekrekeningen" vind je in Hoe worden de grootboekrekeningen die gekoppeld zijn bij "Koppel grootboekrekeningen" gebruikt?

Stap 3: Configureer de salaris componenten
In het tabblad 'Salaris' zie je alle berekeningscomponenten die beschikbaar zijn. In dit tabblad kan je door op het plusteken te klikken een berekeningscomponent toevoegen. Denk bijvoorbeeld aan een Salaris correctie; of een los component voor een netto thuiswerkvergoeding welke op een andere grootboekrekening geboekt moet worden. 

Door op het potloodje te klikken kan je een component aanpassen. Zo kun je de juiste grootboekrekeningen aan de juiste componenten hangen. Stap 4: Vul gegevens in vanuit het UWV en de Belastingdienst
De gegevens vanuit het UWV en de belastingdienst vul in je in onder de bedrijfsspecifieke instellingen. Een bedrijf is een juridische eenheid binnen een organisatie.
De bedrijven zijn terug te vinden in het linkermenu onder de 'Algemene Instellingen'. 

Hier vul je de volgende gegevens in:
 1. Het loonheffingennummer (nodig voor de belastingaangifte);
 2. De contactgegevens (nodig voor de belastingaangifte);
 3. De betalingsperiode (maand);
 4. De fulltime uren per week;
 5. De dagen per jaar (dit wordt gebruikt voor de uurloonomrekening);
 6. Wanneer je de reserveringen wilt uitbetalen bij uit dienst. Je hebt hier de keuze uit: 'in de periode na uit dienst' of de 'in laatste periode van het contract';
 7. Sector: De sector waar je volgens het UWV bent ingedeeld;
 8. De CAO waarin je bedrijf valt;
 9. De risicogroep die het meeste voorkomt binnen je organisatie (is bijna altijd 1);
 10. Het percentage (zonder decimalen) van de werkhervattingskas (Whk). 
 11. Of er hoge of lage Aof Premie van toepassing is (staat in de Whk-brief)
Stap 5: Ga naar de medewerkers en koppel de verschillende salarisberekeningscomponenten
In de 'Arbeidsrelatie' van de medewerker kun je de verschillende berekeningscomponenten koppelen. Onder de kop 'Berekeningen' zie je het resultaat van het toevoegen van de berekeningscomponenten. Je kan de berekeningscomponenten koppelen door op het plusteken te klikken om een contractafspraak toe te voegen.

Heb je vaste loonafspraken die aan alle medewerkers gekoppeld moeten worden? 
Stel deze dan in onder Algemene instellingen > Bedrijf > Vaste Loonafspraken. 
De vaste loonafspraken kunnen direct gekoppeld worden aan alle bestaande medewerkers, en ook aan alle toekomstige medewerkers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een netto onkostenvergoeding, of aan de WGA premie die gedeeltelijk verhaald wordt op de werknemer. 


  • Related Articles

  • Hoe ziet het Full Service Proces eruit?

   Wanneer je je salarisadministratie hebt uitbesteed aan Humanwave dan betekent dit een verloning met meer inzicht en meer controle. In het Full Service proces zal je optimaal samenwerken met onze Salaris Experts. De mutaties, concept loonstroken en ...
  • Is er een rapport waar ik de resultaten van het afhandelen kan zien?

   Je vindt een rapport met de afgehandelde uren onder 'Rapporten', in het blok 'Planning'. Kies voor het rapport: 'Afhandelen uren'. In dit rapport zie je alle resultaten van het afhandelen terug. Zowel de realisatie als hoe de uren zijn afgehandeld. ...
  • Inrichten Netto vergoeding voor de WKR

   Wanneer je een netto vergoeding via de vrije ruimte van de WKR wilt vergoeden, dan kun je het component naar wens inrichten in de instellingen.  Ga naar de Algemene instellingen (via Start) en klik door naar Salaris; Klik op het plusteken om een ...
  • Stappen voor het afsluiten van het loonjaar

   Voordat je het loonjaar 2021 kunt afsluiten is het van belang dat je de volgende controles doorloopt: Zijn alle werknemers voor 2021 verloond?  Het is van belang dat alle verloningen van 2021 afgerond zijn voordat je de eerste verloning van 2022 ...
  • Hoe wijzig ik het salaris van een medewerker?

   Het kan voorkomen dat het salaris van een medewerker verandert vanaf een bepaalde datum, zonder dat de andere afspraken veranderen. Bijvoorbeeld door een salarisverhoging of door een aanpassing in het aantal contracturen. Het salaris kan je in het ...