WAB 2020 - Oproepkrachten

WAB - Dit is er veranderd voor oproepkrachten

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is op 1 januari 2020 van kracht gegaan. Voor oproepkrachten veranderde de volgende zaken:
 1. De WW is 5% hoger;
 2. De oproeptermijn is minimaal 4 dagen;
 3. Na een jaar verplicht een vast aantal uur per week aanbieden.
Wat is een oproepkracht?
Onder de oproepkrachten vallen medewerkers met een nul-urencontract of met een min-max contract. 

De WW is 5% hoger 
Als je oproepkrachten in dienst hebt, betaal je het hogere WW-percentage ongeacht of de oproepkracht een contract voor onbepaalde tijd heeft. Wil je onder deze hogere kosten uitkomen, dan kun je de medewerker een vast X aantal uur aanbieden in de vorm van vaste uren of met een jaarurennorm. Het contract moet dan wel voor onbepaalde tijd gelden. Voor contracten voor bepaalde tijd betaal je hogere percentage. 

De oproeptermijn is minimaal 4 dagen
Vanaf 1 januari 2020 ben je verplicht oproepkrachten minimaal 4 dagen van tevoren te laten weten wanneer ze moeten werken. Hierop gelden 2 uitzonderingen:
 1. De CAO kan afwijken: de oproeptermijn verkortten tot minimaal 1 dag;
 2. Bij ziekte mag je van deze termijn afwijken;
Belangrijk: de oproep voor werkzaamheden moet je schriftelijk of elektronisch doorgegeven. 

Na een jaar verplicht een vast aantal uur per week aanbieden
Met intreding van de WAB ben je verplicht de medewerker na 12 maanden een vast aantal uur aan te bieden. Deze uren zijn gebaseerd op het gemiddeld aantal gewerkte uren van het afgelopen jaar. Doe je dit niet, dan heeft de oproepkracht recht op doorbetaling van de uren die je hem zou moeten aanbieden. 

De werknemer hoeft niet op de aanbieding in te gaan als hij zijn flexibiliteit wil behouden. Je bent in elk geval wel verplicht een aanbieding te doen. 
Heeft de oproepkracht een tijdelijk contract, dan ben je niet verplicht een aanbieding te doen. In dit geval kun je ervoor kiezen het contract te laten aflopen en ben je niet verplicht een nieuwe aanbieding te doen. 

  • Related Articles

  • Hoe kan ik de verlofuren direct laten uitbetalen bij oproepkrachten?

   Wanneer je met een werknemer, bijvoorbeeld een oproepkracht afspreekt om de opgebouwde vakantiedagen (verlofuren) direct te laten uitbetalen, kun je dit in Humanwave inrichten. In deze helpfile zullen de volgende onderdelen bespreken: Percentage ...
  • Rapportage | WW WAB controle

   Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) gaat er veel veranderen met betrekking tot de WW-premie. Is de premie hoog of laag? Moet deze herzien worden, en zo ja, waarom? Om hier meer grip op te krijgen, hebben we een nieuw rapport ontwikkelt. De 'WW ...
  • Oproepkrachten | Flex-plannen direct uitbetalen

   Werk jij met nul-uurders ofwel oproepkrachten? Deze medewerkers kun je makkelijk aanmaken in Humanwave, lees hier hoe je een medewerker instelt die oproepkracht is. Een oproepkracht is flexibel inzetbaar en kun je dus met flex-plannen inroosteren. ...
  • Hoe controleer ik of mijn contracten voldoen aan de WAB?

   In 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans van kracht gegaan. Met ingang van deze nieuwe wet- en regelgeving is het van belang dat de contracten zorgvuldig gecontroleerd worden. Dit is juist belangrijk omdat Humanwave aan de hand van deze instelling ...
  • WAB - Arbeidscontracten en proeftijden, hoe zit dat precies?

   Met de introductie van de Wet Arbeidsmarkt in Balans in 2020, is er nieuwe wetgeving rondom arbeidscontracten en proeftijden bepaald. Wij lichten graag toe.  Arbeidscontracten De ketenregeling is met één jaar verlengd worden. Je mag een medewerker ...