GDPR / AVG wet introductie - Humanwave

AVG Wet introductie

Wij kunnen er niet meer om heen, privacy van data is belangrijk. We willen allemaal namelijk weten wat er gebeurt met onze gegevens en wij willen voorkomen dat onze gegevens op straat komen te liggen.

Binnen de gehele Europese Unie is sinds 25 mei 2018 de privacywet General Data Protection Regulation (GDPR) van toepassing. In Nederland en België is deze wet bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wetgeving, die in 2016 al in werking is getreden, is er gekomen om ons het vertrouwen te geven dat er alles aan gedaan wordt om onze gegevens niet zomaar te gebruiken.

Wanneer je omgaat met persoonsdata (medewerkers, klanten, prospects en andere betrokkenen) dan krijg je ook met deze wetgeving te maken. Vaak zijn die gegevens opgeslagen in verschillende systemen, gewoon een mapje op de pc of ergens in de archiefkast. Humanwave kan je helpen om alle persoonsdata van jouw medewerkers en andere betrokkenen op één plek bij elkaar te hebben. En met de medewerkers App kun je voldoen aan de AVG verplichtingen naar jouw medewerkers. Online, 24/7 digitaal beschikbaar.

Lees ook onze andere helpfiles rondom de AVG Wetgeving:
 1. AVG binnen Humanwave
 2. Belangrijke begrippen AVG
 3. Bewaartermijnen AVG
 4. Intern AVG document voor (nieuwe) medewerkers

  • Related Articles

  • Bewaartermijnen AVG

   Als organisatie verwerk je persoonsgegevens waarvoor je een wettelijke grondslag hebt. Om problemen te voorkomen is het belangrijk om te weten dat je de privacy rechten van betrokkenen niet zonder meer kunt uitoefenen omdat je moet voldoen aan de ...
  • Wet Verbetering Poortwachter | Acties

   Wanneer een medewerker langdurig ziek is wil je niet achter de feiten aan lopen. In Humanwave staan de standaard notificaties op de momenten waarop je actie moet ondernemen wanneer er een openstaande ziekmelding is. Maar welke actie moet er wanneer ...
  • Hoe anonimiseer ik een medewerker?

   In de bestaande AVG privacywetgeving moet het mogelijk zijn voor medewerkers om geanonimiseerd te worden wanneer zij hierom vragen. Belangrijk is dat de regels van de Belastingdienst wel in acht worden genomen. Zo is dit niet mogelijk wanneer de ...
  • Hoe behoud je het overzicht in de personeelsdossiers?

   Als werkgever ben je verplicht om een personeelsdossier bij te houden voor elke medewerker. Het aantal documenten dat je moet beheren kan echter flink oplopen. Daarnaast heb je te maken met zaken als bewaartermijnen, de AVG-wet en er kunnen ...
  • AVG binnen Humanwave

   De nieuwe AVG wetgeving is nadrukkelijk ook van toepassing op de data van jouw werknemers. In de ontwikkeling van onze HR- en salarissoftware houden wij standaard al rekening met de privacy. Hierdoor is privacy by design gewaarborgd. Humanwave helpt ...