Geboorte en jonge kinderen alle verloftypen eromheen op een rijtje - Humanwave

Verlof bij geboorte en jonge kinderen

De geboorte van een zoon of dochter van een van je medewerkers is altijd een mooi moment. Je wilt ze ook alle tijd gunnen om te kunnen genieten van deze periode. In deze helpfile hebben we alle feiten die relevant zijn voor jouw als werkgever rondom de verschillende verloftypes verzameld rondom de geboorte van een kindje en jonge kinderen verzameld. 

Mijn medewerker is zwanger 
Wanneer jouw medewerker zwanger is dan heeft zij recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof en een uitkering tijdens dit verlof vanuit het UWV. (zwangerschaps- en bevallingsuitkering). Deze uitkering vraag jij als werkgever voor jouw medewerker aan. Jij ontvangt de uitkering en betaalt de medewerker tijdens het verlof gewoon door. De medewerker heeft recht op minimaal 16 weken verlof. De uitkering duurt net zo lang als het verlof. 

Zwangerschapsverlof
 1. Duur: 6 tot 4 weken voor de uitgerekende datum gaat het zwangerschapsverlof in. De medewerker kan zelf aangeven wanneer ze het met zwangerschapsverlof wilt gaan. 
 2. Tijdens het zwangerschapsverlof heeft de medewerker recht op een zwangerschapsuitkering vanuit het UWV (WAZO-uitkering).
 3. Wanneer de medewerker later dan de uitgerekende datum bevalt dan loopt het verlof door. 
 4. Wanneer de medewerker eerder dan de uitgerekende datum bevalt dan komt het openstaand zwangerschapsverlof bij het bevallingsverlof.
 5. Dit kun je registeren in Humanwave onder het type: Zwangerschapsverlof.
Bevallingsverlof
 1. Duur: minimaal 10 weken na de bevalling, ingaand op de dag na de bevalling. 
 2. Tijdens het bevallingsverlof heeft de medewerker recht op een bevallingsuitkering vanuit het UWV (WAZO-uitkering). 
 3. Dit type verlof kun je in Humanwave registeren onder het type: Zwangerschapsverlof; Humanwave berekend het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof op basis van de uitgerekende datum van het kindje.
Lees verder in onze helpfile:
De partner van mijn medewerker is zwanger
De medewerker van wie de partner zwanger is heeft na de geboorte recht op geboorteverlof. Alle regelingen rondom dit verlof zijn vast gelegd in de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG). Het geboorteverlof voor partners in loondienst is eenmaal het aantal werkuren per week. Sinds 1 juli 2020 is het aanvullend geboorteverlof ge├»ntroduceerd. Voor het aanvullend geboorteverlof kan de medewerker een uitkering ontvangen. Deze vraag jij als werkgever aan. 

Geboorteverlof
 1. Duur: 1 week (eenmaal het aantal werkuren per week) vanaf de dag na de geboorte van het kindje.
 2. Dit is een vorm van betaald verlof. De werkgever betaalt 100% van het loon door aan de werknemer. 
 3. Dit kun je registreren in Humanwave onder het type: Bijzonder verlof. 
Aanvullend geboorteverlof
 1. Duur: maximaal 5 weken (vijfmaal het aantal werkuren per week). 
 2. Het aanvullend geboorteverlof mag pas opgenomen worden nadat het 'standaard' geboorteverlof volledig is opgenomen maar binnen 6 maanden na de geboorte van het kindje. 
 3. Tijdens het aanvullend geboorteverlof heeft de medewerker recht op een uitkering vanuit het UWV ter hoogte van 70% van het dagloon. 
 4. Dit kun je registeren in Humanwave onder het type: Bijzonder Verlof.
Lees verder over het WIEG-verlof in onze helpfiles:

En daarna?
Natuurlijk kan het zo zijn dat de medewerkers meer tijd willen kunnen doorbrengen met hun jonge kinderen. Hiervoor kunnen beide ouders ouderschapsverlof opnemen om zo tijd met hun kinderen door te brengen. De medewerker vraagt schriftelijk ouderschapsverlof aan minstens 2 maanden van te voren. Als werkgever mag je het verzoek om ouderschapsverlof niet weigeren. Wel kun je in overleg gaan hoe en wanneer het ouderschapsverlof wordt opgenomen.

Ouderschapsverlof
 1. Duur: Tijdens het ouderschapsverlof heeft de medewerker recht op 26 keer het aantal werkuren per week. 
 2. Dit verlof mag de medewerker opnemen voor kinderen tot 8 jaar, dit kan voor elk kind. 
 3. Dit is een vorm van onbetaald verlof. Tijdens het ouderschapsverlof ontvangt de medewerker geen salaris, en bouwt ook geen verlofdagen op.  
 4. Het resterend ouderschapsverlof mag meegenomen worden naar een nieuwe werkgever. Hiervoor vraagt de medewerker een verklaring op waarin staat op hoeveel uur deze medewerker nog recht heeft. 
 5. Je kunt dit verlof registreren onder het type 'Ouderschapsverlof' of een tijdelijke aanpassing maken in de planning. 
Lees verder in onze helpfile:

  • Related Articles

  • Meer verlof voor de partner bij geboorte baby (WIEG verlof)

   Sinds 1 januari 2019 geldt dat medewerkers 1 week, eenmaal het aantal werkuren per week, geboorteverlof krijgen wanneer hun partner bevalt. Deze week mag direct worden opgenomen na de geboorte of gespreid over de eerste 4 weken na de geboorte van het ...
  • Hoe stel ik ouderschapsverlof in bij een medewerker?

   Natuurlijk kan het zo zijn dat de medewerkers meer tijd willen kunnen doorbrengen met hun jonge kinderen. Hiervoor kunnen beide ouders ouderschapsverlof opnemen om zo tijd met hun kinderen door te brengen. De medewerker vraagt schriftelijk ...
  • Op hoeveel uur ouderschapsverlof heeft de medewerker recht?

   Een medewerker heeft recht op 26 x de werkweek aan ouderschapsverlof. Vanaf 2 augustus 2022 zijn 9 weken hiervan doorbetaald onder de Wet betaald ouderschapsverlof (WBO). De werknemer moet deze 9 weken WBO opnemen in het eerste levensjaar van het ...
  • Hoe registreer ik aanvullend geboorteverlof in Humanwave?

   Zowel het 'standaard' WIEG-verlof als het aanvullend geboorteverlof kun je registreren als 'Bijzonder verlof'.  Moet de medewerker tijdens werktijd vrij moet nemen voor de bevalling van de partner dan kan dit geregistreerd worden als ...
  • Aanvullend geboorteverlof registreren en verwerken met uitkering vanuit het UWV

   De WIEG (Wet invoering extra geboorteverlof) in het kort: Sinds 1 januari 2019 heeft de medewerker recht op eenmaal het aantal werkuren per week geboorteverlof - ook wel kraamverlof, vaderschapsverlof, of partnerverlof - na de bevalling van de ...