Meer verlof voor partner bij geboorte baby (WIEG verlof)

Meer verlof voor de partner bij geboorte baby (WIEG verlof)

Sinds 1 januari 2019 geldt dat medewerkers 1 week, eenmaal het aantal werkuren per week, geboorteverlof krijgen wanneer hun partner bevalt. Deze week mag direct worden opgenomen na de geboorte of gespreid over de eerste 4 weken na de geboorte van het kind. Tijdens deze 5 dagen heeft de werknemer recht op een volledige doorbetaling van het loon en normale opbouw van de vakantie-uren. 

Vanaf 1 juli 2020 is de WIEG uitgebreid. Partners mogen dan maximaal 5 weken, dus vijfmaal het aantal werkuren per week, opnemen als aanvullend geboorteverlof. Partners hebben hier pas recht op wanneer het kind na 1 juli 2020 geboren wordt. Het aanvullend geboorteverlof kan pas opgenomen worden na de eerste week geboorteverlof en binnen 6 maanden na de geboorte van het kind.
Het geboorteverlof met aanvullend geboorteverlof is totaal dus maximaal 6 weken. 

Tijdens het aanvullend geboorteverlof heeft de werknemer geen (wettelijk) recht op volledige doorbetaling van het loon. Wel heeft de werknemer recht op een UWV uitkering van 70 % van het dagloon (tot 70% van het maximum dagloon; 228,76 euro in 2022). Tijdens het ontvangen van de uitkering voor aanvullend geboorteverlof blijft de werknemer aanspraak op vakantie verwerven, zoals tijdens ziekte (bron: Rijksoverheid).

Hoeveel recht heeft de medewerker op geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof?
De medewerker heeft voor het 'gewone' geboorteverlof recht op eenmaal het aantal werkuren per week na de bevalling van de partner. Het 'gewone' geboorteverlof mag direct in een keer worden opgenomen of gespreid over 4 weken.
Voorbeeld: Een medewerker werkt 32 uur in de week. Na de bevalling van de partner mag deze medewerker 32 uur aan geboorteverlof opnemen.

De medewerker heeft voor het aanvullende geboorteverlof recht op vijfmaal het aantal werkuren per week na de bevalling van de partner. Let op: dit geld voor medewerkers van wie het kind na 1 juli 2020 geboren is. Het aanvullend geboorteverlof mag direct achter elkaar worden opgenomen of gespreid over 6 maanden. Verlofweken die na deze 6 maanden niet zijn opgenomen komen te vervallen.
Voorbeeld: Een medewerker werkt 32 uur in de week. Nadat het 'gewone' geboorteverlof is opgenomen, mag de medewerker (32 x 5 =)  160 uur aan aanvullend geboorteverlof opnemen. 

Geboorteverlof in combinatie met ouderschapsverlof
Wanneer een medewerker ouderschapsverlof opneemt, wordt er nog steeds uitgegaan van het aantal uren welke in de arbeidsvoorwaarden / contract staan. 
Voorbeeld: Een medewerker heeft een contract van 40 uur per week en neem per week 16 uur ouderschapsverlof op, hierdoor werkt de medewerker 24 uur per week. Toch heeft deze medewerker recht op 40 uur geboorteverlof. 

Wanneer mag de medewerker aanvullend geboorteverlof opnemen?
Er zitten een aantal voorwaarden aan het aanvullend geboorteverlof. Deze zijn:
 1. De medewerker is in loondienst;
 2. De medewerker heeft het 'standaard' geboorteverlof van 1 keer de werkweek reeds opgenomen;
 3. Het kind is geboren op of na 1 juli 2020;
 4. De medewerker neemt dit verlof op binnen 6 maanden na de geboorte van het kind;
 5. De medewerker is de partner van de moeder van het kind als 1 van de volgende situaties geldt:
  1. De medewerker is getrouwd met de moeder van het kind.
  2. De medewerker is de geregistreerde partner van de moeder van het kind.
  3. De medewerker woont ongehuwd samen met de moeder van het kind en deelt alleen met haar de kosten voor de woning en voor het huishouden.
 6. De medewerker erkent het kind.
Lees ook onze andere helpfiles rondom het uitgebreide geboorteverlof:
 1. Hoe vraag ik aanvullend geboorteverlof aan in Humanwave (medewerker)
 2. Hoe verwerk ik aanvullend geboorteverlof in Humanwave (salarisverwerking)

  • Related Articles

  • Aanvullend geboorteverlof registreren en verwerken met uitkering vanuit het UWV

   De WIEG (Wet invoering extra geboorteverlof) in het kort: Sinds 1 januari 2019 heeft de medewerker recht op eenmaal het aantal werkuren per week geboorteverlof - ook wel kraamverlof, vaderschapsverlof, of partnerverlof - na de bevalling van de ...
  • Verlof bij geboorte en jonge kinderen

   De geboorte van een zoon of dochter van een van je medewerkers is altijd een mooi moment. Je wilt ze ook alle tijd gunnen om te kunnen genieten van deze periode. In deze helpfile hebben we alle feiten die relevant zijn voor jouw als werkgever rondom ...
  • Hoe registreer ik aanvullend geboorteverlof in Humanwave?

   Zowel het 'standaard' WIEG-verlof als het aanvullend geboorteverlof kun je registreren als 'Bijzonder verlof'.  Moet de medewerker tijdens werktijd vrij moet nemen voor de bevalling van de partner dan kan dit geregistreerd worden als ...
  • Hoe wijzig ik het fte van een medewerker indien de medewerker meer of minder gaat werken?

   Het fte van een medewerker kan je in het contract wijzigen wanneer een medewerker gaat de medewerker meer of minder uren per week gaat werken. Hier hoef je niet direct een nieuw contract voor aan te maken. Wijzigt het fte wel tegelijkertijd met de ...
  • Informeren werknemer bij goedkeuring verlof

   In sommige gevallen kan het handig zijn dat naast de persoon die verlofaanvragen goedkeurt, er ook nog iemand anders geïnformeerd wordt wanneer er een aanvraag is goedgekeurd. Bijvoorbeeld  Een medewerker dient bijzonder verlof in, en het gaat om ...